Правила надання Послуг:


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


ТермінВизначення
«Web-інтерфейс»- програмний інтерфейс доступний за адресою http://sms24.biz в мережі Інтернет, що реалізовує функцію відправки коротких текстових повідомлень відповідно до заданих параметрів і умов.
«Альфанумеричне Ім’я»

- унікальна комбінація чисел (цифр) та/або латинських літер (не більше 11 символів), що використовується для забезпечення надання Послуг та яка використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем.

Альфанумеричині Імена поділяються на Міжнародні Альфанумеричні Імена та Національні Альфанумеричні Імена.

До Міжнародних Альфанумеричних Імен входять всі Альфанумеричні імена, які містять наступні ознаки:

а) використовують в своєму написанні найменування:

- міжнародних компаній, торгівельних марок (знаків для товарів і послуг), за винятком випадків, якщо така компанія/марка (знак для товарів і послуг) зареєстрована за особою, яка є резидентом України, що підтверджується відповідними документами;

- електронних платіжних систем (наприклад Visa, MasterCard, AmExpress та ін.);

- електронних гаманців (наприклад WebMoney, Qiwi Wallet та ін..);

- платформ обробки електронних платежів (наприклад PayPal та ін..);

- соціальних мереж (наприклад facebook, vkontakte, Google+, odnoklassniki, twitter, instagram, fotostrana і т.і.);

- різних ОТТ-додатків (наприклад Skype, Viber, WhatsApp та ін..);

- ігрових Інтернет-сервісів (наприклад World of Tanks, Gameserver, mobitva.com та ін..).

б) використовують у своєму написанні найменування іноземних сервісів online - бронювання (наприклад Booking, AirBnB та ін..), іноземних банків та авіакомпаній наприклад (Arab Bank, AirBaltic та ін..);

в) використовують в своєму написанні лише цифри, за винятком попередньо погоджених Оператором і Замовником цифрових назв українських підприємств, установ та організацій (комерційні банки, НБУ, державні та комунальні установи і т.п.);

г) використовують в своєму написанні web-адреси, які не належать до доменної зони України (ua), за винятком випадків, якщо така web-адреса зареєстрована за Замовником, який є резидентом України, що підтверджується відповідними документами;

д) складаються з символів/букв/цифр тощо, що у своєму поєднанні не мають змісту та/або унеможливлюють ідентифікацію Замовника;

є) Альфанумеричні Імена «SMS» та «Info» у будь-яких варіаціях;

з) виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни;

і) використовують в своєму написанні імена іноземних мобільних операторів;

ї) Альфанумеричні імена, Повідомлення з яких направляються через SMS-шлюзи (наприклад, SMS-fly, TurboSMS, LetsAds, ePochta SMS тощо).

Національні Альфанумеричні Імена – всі Альфанумеричні Імена, що не містять ознак Міжнародних Альфанумеричних Імен.

Виключно Оператор приймає кінцеве рішення щодо віднесення Альфанумеричного Імені до Національного чи Міжнародного, керуючись при цьому умовами Договору.

«Адміністрація сайту»- особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.
«Аккаунт/Особистий кабінет»- обліковий запис в багатокористувацькій системі, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Замовника, авторизації та обліку.
«Білінгова система»– програмно-апаратний комплекс, що використовується для обліку Транзакцій, що надаються Замовнику та/або Користувачам, розрахунку плати за Послуги та здійснення ряду функцій, пов’язаних з цим.
«Динамічне Альфанумеричне Ім’я»- унікальна комбінація літер та/або чисел (цифр), яка обирається та змінюється Замовником на його власний розсуд, та яка використовується для забезпечення Послуг та для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем згідно правил формування Альфанумеричних Імен.
«Довгий Номер Повідомлень»- номер, що використовується для забезпечення послуг зв'язку, та який використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем, складається із 12 (дванадцяти) цифр.
«Електронний віртуальний рахунок»- особовий рахунок Замовника, що дає можливість відстежувати надходження і витрату коштів.
«Збій мережі»- виникнення технічної перешкоди у Транспортній мережі, включаючи некоректну роботу програмного забезпечення, яка не є наслідком умисних дій або необережності та за наявності якої не може відбуватись обмін інформацією між Виконавцем та Замовником та/або між Користувачем та Оператором.
«Звітний місяць» або «Звітний період»- період в рамках одного календарного місяця, протягом якого Сторони здійснювали виконання цього Договору.
«Користувач/Абонент»– абонент телекомунікаційної мережі Оператора або будь-якого іншого оператора телекомунікацій, який належним чином надав свою згоду на отримання Повідомлень від Замовника.
«Короткий номер Повідомлень»- номер, що використовується для забезпечення послуг зв'язку, та який використовується для обміну Повідомленнями між Замовником та Користувачем, і складається із не більше, ніж 5 (п’яти) цифр.
«Ідентифікація Замовника»– надання документів, що підтверджують особу Замовника та або авторизація на веб-сайті Виконавця.
«Логін»- номер телефону, яке Замовник вказує при реєстрації на сайті Виконавця, використовується для ідентифікації Замовника та є невід’ємною частиною Основних засобів зв’язку.
«Номер телефонної лінії сервісного обслуговування»- номер телефону функціонального підрозділу Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, що забезпечує сервісну підтримку Користувачів щодо змісту Повідомлень та послуг (товарів, робіт), що надаються Замовником, зокрема консультування, здійснення відмови від подальшого отримання SMS-повідомлень та ін.
«Овердрафт »- надання Виконавцем Замовнику послуг при негативному балансі електронного віртуального рахунку Замовника в рамках Договору.
«Оператор»– юридична особа - резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.
«Основний засіб зв’язку»- дійсні номер мобільного телефону та електронна адреса, яку Замовник вказує при реєстрації на Сайті Виконавця
«Пакет послуг Інтерактивні SMS»- включає в себе послугу з маршрутизації та доставки Повідомлень від Користувачів до Замовника (отримання Замовником вхідних коротких текстових повідомлень).
«Пароль»- послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді, що використовується для ідентифікації Замовника.
«Повідомлення»- сукупність систематизованих даних інформаційно-сервісного змісту, наданих у текстовій формі, які передаються Користувачам у формі коротких текстових повідомлень (SMS) з використанням функціональних і технологічних ресурсів Транспортної мережі Оператора. Повідомлення складається не більше ніж з 160 символів що входять до GSM Default Alphabet (7-bits), надалі "латинські символи", або 70 символів що входять до UCS2 Alphabet (16-bits), надалі "кірилічні символи" (повідомлення вважається написаним кирилицею за умов, коли хоча б один знак у ньому написано кирилицею). У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, то кожна подальша складова частина Повідомлення в цілях тарифікації вважається окремим Повідомленням.
«Послуги Виконавця»,«Послуги»

- надання Замовнику:

 • унікального імені та пароля, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця;
 • права на реєстрацію Альфанумеричних імен та виділення, закріплен-ня за Замовником та обслуговування Альфанумеричних імен;
 • права на використання Транспортної мережі з метою забезпечення відправки SMS-повідомлень Користувачам;
 • web-інтерфейсу для створення та відправки SMS-повідомлень;
 • забезпечення маршрутизації та доставки одержаних від Замовника SMS-повідомлень Користувачам.
«Реєстраційний e-mail»- це електронна адреса, що вказується Замовником про реєстрації, використовується для ідентифікації Замовника та є невід’ємною частиною Основних засобів зв’язку.
«Контактний e-mail»- це електронна адреса, що вказується Замовником у особистому кабінеті, та використовується для отримання Замовником інформаційних та рекламних повідомлень від адміністрації сайту.
«Сайт»– це сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: sms24.biz
«Система»- це програмно-апаратний комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику самостійно зареєструватися, відправляти SMS-повідомлення, відстежувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок. Доступ до Системи надається Замовнику після реєстрації на сайті Виконавця.
«Спам-повідомлення»

– не замовлене попередньо Користувачами електронне текстове повідомлення незалежно від його змісту, яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- доставляються Користувачам без їх попередньої згоди та призвели до скарг цих Користувачів з приводу їх отримання;

- повідомлення, зміст яких суперечить законодавству України або є неправомірним;

- повідомлення мають однаковий текст і є масовим тобто доставляються більш ніж десяти Користувачам без їх попередньої згоди;

- повідомлення з однаковим або різним текстом доставляється одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 разів на добу;

- доставляється Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та /або відправити електронне текстове повідомлення на запропоновані номери, або взяти участь у будь-яких заходах які містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора телекомунікацій, відмінної від мережі оператора телекомунікацій, абоненти якого отримують Повідомлення;

- повідомлення, яке буде протарифіковано після його отримання для Користувача, за умови, що Користувач не замовляв такого повідомлення;

- повідомлення призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем, або виникнення перешкод технічного характеру в роботі Обладнання Виконавця або Телекомунікаційній мережі Оператора;

- повідомлення не містить достовірні відомості про назву, власну поштову чи електронну адресу, номер телефону Замовника цих повідомлень;

- подальше отримання повідомлення Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;

- повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборна агітація або політична реклама;

- повідомлення містить інформацію еротичного характеру;

- повідомлення містить інформацію релігійного (культового) характеру.

- повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке погодження тексту Замовника з Виконавцем є обов’язковим згідно умов цього Договору.

«Транзакція» – разова передача згенерованого Замовником Повідомлення Користувачу.
«Транспортна мережа»– сукупність апаратних засобів, каналів з'єднання та іншої технологічної інфраструктури мережі фіксованого зв’язку Оператора, яка необхідна для побудови і експлуатації автоматизованої системи обміну інформації між Оператором, Користувачами, Замовником та Виконавцем.

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ.

2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Платіжний Сервіс", що діє на підставі договору (далі - "Виконавець") та дієздатна фізична особа або представник юридичної особи (далі - "Замовник") мають право використовувати сервіси сайту sms24.biz (далі - Сайт) на умовах, викладених в цих Правилах користування сервісом (далі - "ПКС"). ПКС набувають чинності з моменту підтвердження Замовником згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.2 ПКС.

2.2. Текст цих ПКС виводиться Замовнику при реєстрації на Сайті. ПКС набувають чинності після висловлення Замовником згоди з його умовами у формі натискання Замовником кнопки "Приймаю умови згоди користувача" при реєстрації.

2.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України, а Положення цих ПКС є обов'язковими для всіх раніше зареєстрованих Замовників.

2.4. Ці ПКС є публічною офертою, тому отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Замовник вважається таким, що приєднався до цих ПКС і прийняв всі умови цих ПКС, та Вимог до змісту SMS-повідомлень в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень і зобов'язується їх дотримувати в повному обсязі.

2.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цих ПКС без будь-якого погодження таких змін. Про зміну умов ПКС повідомляється на Сайті після авторизації Замовника в розділі «Повідомлення» та дублюється на Сайті в розділі «Новини», або шляхом отримання електронного листа Замовником на реєстраційний e-mail. Такі зміни набувають чинності з дня вказаного в повідомленні та/або/чи в розділі «Новини». При незгоді Замовника із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.6. Послуги надаються тільки Замовникам, що зареєстровані у Системі. Номером договору є унікальний номер, який замовник вказав як логін при реєстрації на сайті Виконавця.

2.7. Послуги надаються Замовнику у рамках Особистого кабінету на Сайті відповідно до суми оплати, списаної з особистого рахунку Замовника.

2.8. Замовник реєструє Особистий кабінет на Сайті. При реєстрації Особистого кабінету Замовник вказує авторизаційні дані: логін і пароль для доступу до особистого кабінету. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля.

2.9. Виконавець зобов'язується публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця, а також розсилати їх на електронну пошту Замовників.

2.10. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Альфанумеричне ім`я / імена, для передачі Повідомлень від Замовника та забезпечити маршрутизацію та відправку Повідомлень Користувачам.

2.11. Виконавець має право призупинити надання послуг на період незапланованого обслуговування Транспортної мережі, а Замовник не вимагатиме ніякої компенсації за період такого призупинення.

2.12. Виконавець має право призупинити надання послуг на період запланованого обслуговування Транспортної мережі, повідомивши про це Замовника за 2 (два) календарні дні до такого обслуговування, а Замовник не вимагатиме компенсації за період такого призупинення.

2.13. Виконавець має право змінювати програмне забезпечення шлюзу обміну даними.

2.14. Виконавець має право тимчасово або повністю припинити надання Послуг Замовнику та вимагати письмових пояснень від Замовника в наступних випадках:

 • Надання Замовником неточної контактної інформації або не надання такої інформації на ви-могу;
 • Дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;
 • При порушенні Замовником своїх зобов'язань за цими ПКС. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Замовнику.

2.16. При підвищених (наднормативних) потребах Замовника щодо апаратних та інших наданих ресурсів у рамках замовленого обслуговування - Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника - припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Замовником коштів.

2.17. Замовник ініціює надання послуг шляхом передачі команди на відправку SMS-повідомлень через WEB- інтерфейс Особистого кабінету або через програмний протокол взаємодії з сервісом (API).

2.18. Замовник зобов'язаний при використанні Сервісу дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі положення законодавства, що регулюють питання охорони авторських та інших прав на об'єкти інтелектуальної власності, охорони прав особистості, релігійних та громадських переконань, національної гідності, що діють на території України; вимоги законодавства інших країн, а також норми міжнародного права і використовувати Сервіс виключно для передачі інформації Користувачам, які дали відповідну згоду на її отримання.

2.19. В якості адреси відправника заборонено брати назви будь-якої юридичної структури (оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ і т.д.), до якої Замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібного адреси відправника документально підтверджена самої юридичною структурою.

2.20. При порушенні Замовником умов цих ПКС та / або вимог чинного законодавства України, та / або міжнародного законодавства Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем та / або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та / або третіх осіб, а Адміністрація сайту в такому випадку має право блокувати доступ до Сервісу Замовнику.

3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИМОГИ ЩОДО АЛЬФАНУМЕРИЧНОГО ІМЕНІ.

3.1. Виконавець здійснює реєстрацію Альфанумеричного імені на підставі Договорів, укладених з організаціями, що є постачальником відповідних послуг.

3.2. При наданні підтримки Замовнику з реєстрації Альфанумеричного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни та можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструвальної організації. Також Виконавець не відповідає за відмову організації в реєстрації Альфанумеричного імені з якихось причин, не суперечать її внутрішньому Регламенту.

3.3. Нове Альфанумеричне ім'я реєструється Виконавцем в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

 • в заявці вказано повну та достовірну інформацію, необхідну для реєстрації;
 • дотримані правила реєстрації Альфанумеричних імен за адресою: http://sms24.biz/Info/Alfanames/
 • права на користування Альфанумеричним іменем, яке реєструється, протягом усього терміну дії Договору, передаються Замовнику, та Замовник, відповідно, делегує використання зареєстрованого Альфанумеричного імені Виконавцю для відправки SMS повідомлень.

3.3.4. замовник підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація Альфанумеричного імені, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

3.4.5. виконавець, для реєстрації/перереєстрації Альфанумеричного імені у будь який час має право запросити додаткові документи, що підтверджують право Замовника на використання даного Альфанумеричного імені.

3.3.6. зареєстроване Альфанумеричне ім’я (імена), з ініціативи Замовника може бути вилучене з реєстраційної бази достроково.

3.3.7. зареєстроване Альфанумеричне ім’я (імена), з ініціативи Виконавця може бути вилучене з реєстраційної бази достроково.

3.3.8. зареєстроване Альфанумеричне ім’я (імена), з ініціативи Виконавця може бути частково або повністю змінено для забезпечення маршрутизації та доставки одержаних від Замовника Повідомлень Користувачам.

4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ.

4.1. Замовник в обов'язковому порядку попередньо одержує від Користувача, на телефон якого планується відправлення SMS-повідомлень з інформацією Замовника, згоду на одержання таких Повідомлень, в якій обов’язково повинні вказуватись П.І.Б., дата, підпис, номер телефону.

4.2. Замовник інформує Користувача - отримувача SMS-повідомлення про можливість і спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано SMS-повідомлення, може відмовитись від подальшого одержання SMS-повідомлень, переданих з використанням Системи, та зобов’язується включити в кожне SMS-повідомлення, що відправляється Користувачеві, назву компанії Замовника (або особи, яку представляє Замовник) і Номер телефонної лінії сервісного обслуговування.

4.3. Власником бази даних телефонних номерів Абонентів, які вносяться до системи Замовником, є Замовник. У разі пред’явлення Абонентами скарг/претензій/позовів до Виконавця або Оператора щодо отриманих Повідомлень, відповідальність несе Замовник.

4.4. Замовник зобов’язується утриматися від розсилки Спам-повідомлень через Транспортну мережу Виконавця.

4.5. Замовник гарантує, що Повідомлення, які надсилаються Користувачам в рамках цього Договору, не містять: недостовірну або конфіденційну інформацію, інформацію, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, інформацію яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб та інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України чи країни, де знаходиться Користувач.

4.6. У тексті повідомлення ОБОВ'ЯЗКОВО повинні бути вказані контактні дані безпосередньої розсилки (номер, або web-сайт на якому є контактні дані).

4.7. Замовник самостійно чи з допомогою третіх осіб формує зміст SMS-Повідомлень, виходячи з наступної тематики:

 • Повідомлення про банківські послуги (транзакції по банківських картах, залишки за креди-тами, кінцевий термін сплати кредитів тощо);
 • Реєстрація на Інтернет сайтах;
 • Повідомлення від служб таксі;
 • Повідомлення колекторських компаній, у тому числі повідомлення про поточну заборгова-ність;
 • Повідомлення страхових компаній;
 • Повідомлення транспортних компаній, крім служб таксі;
 • Повідомлення рекламного характеру;
 • Новини;
 • Оголошення;
 • Привітання;
 • Прийом участі в акціях і розіграшах від виробників товарів і послуг;
 • Інші Повідомлення, на отримання яких одержувач висловив свою згоду, і попередньо узго-джені з менеджером нашого Сервісу.

Замовнику ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ здійснювати відправку повідомлень, які містять або мають ознаки:

 • реклами / інформації еротичного чи порнографічного характеру;
 • реклами / інформації політичного або релігійного характеру;
 • реклами / інформації, яка суперечить вимогам суспільної моралі та/або Закону України «Про захист суспільної моралі», інформацію, що посягає на цілісність територіальних кордонів України, порушує засади конституційного ладу і містить інформацію дискримінаційного змі-сту, розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, зазіхає на честь і гідність особи;
 • неклами / інформації, що суперечить чинному законодавству України;
 • надання рекламної інформації способом або порядком, що порушують вимоги Законів України «Про рекламу» та «Про інформацію»;
 • вірусів або інших елементів, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі / обладнання операторів та/або Сервісу або кінцевого обладнання (мобільних телефонів) оде-ржувача.

4.8. Замовник повинен попередньо письмово погоджувати текст Повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають наступні ознаки або містять інформацію рекламного характеру про:

 • алкогольну чи тютюнову продукцію;
 • лотереї/розіграші/вікторини;
 • медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки;
 • про громадські та політичні організації, партії, рухи та течії, релігійні організації, конфесії, течії та установи;
 • інформацію про товари або послуги, що підлягають обов'язковому ліцензуванню/сертифікації;
 • інформацію, що стосується неповнолітніх осіб або конфіденційної інформації про особу без її згоди на поширення такої інформації, або надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник чи інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та/або не відповідає темі/торговій марці Замовника, і т.д.).

4.9. Якщо текст Повідомлення, який має намір надсилати Замовник, містить інформацію з явним порушення норм чинного законодавства (зокрема, заклики до повалення конституційного ладу України і т.ін.), Виконавець має право призупинити маршрутизацію Повідомлень, надіславши Замовнику письмове повідомлення, та вжити інших заходів в рамках чинного законодавства України.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКОМ ТЕКСТУ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ.

5.1. Нижче приведені символи, які використовуються -

5.1.1. для формування тексту SMS-Повідомлення символами з латинського алфавіту (найбільш вживані)

$@^/\| []_"'-=+!#%&*(),.?;:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890. Для передачі символів ^\[~]|€ за GSM стандартом використовується 2 символи.

5.1.2. для формування тексту SMS-Повідомлення символами з кириличного алфавіту (найбільш вживані)

№абвгґдєеёжзийіїклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГҐДЄЕЁЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

5.1.3. У випадку, якщо до тексту SMS- Повідомлення включено хоча б один символ з кириличного алфавіту, SMS- Повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використан¬ням виключно кириличного алфавіту.

5.1.4 Виконавцем не гарантується правильне відображення та/або правильна доставка СМС пові-домлень при використанні інших символів, окрім наведених в п.5.1.1 та 5.1.2.

6. МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СИМВОЛІВ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ.

6.1. SMS-повідомлення містить інформацію в цифровому, текстовому форматі розміром до 160 латинських символів або до 70 нелатинських символів, а також кожна частина злитного повідомлення розміром до 140 байт. Завершальні фрагменти злитних повідомлень розміром менш ніж 140 байт вважаються окремими повідомленнями. У разі відправки декількох злитних повідомлень довжина кожного з яких складає 153 латинських або 67 нелатинських символів у зв'язку з необхідністю додавання заголовка для об'єднання SMS-повідомлень в одне повідомлення на Мобільному терміналі Абонента.

6.2. При відправці 2 і більше злитних SMS-повідомлень в одному повідомленні Виконавець не гарантує Замовнику коректність їх доставки Абонентові. Виконавець також не гарантує коректність доставки Абонентові SMS-повідомлень при умові його знаходження в Роумінгу.

7. ВИТРАТИ ТА КОШТИ ЗАМОВНИКА АБО ОСОБИСТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ВІРТУАЛЬНІЙ РАХУНОК ЗАМОВНИКА.

7.1. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов'язаний вказати електронну адресу та номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку, на який в подальшому Виконавець направлятиме інформаційні SMS-повідомлення та електронні повідомлення, що стосуються виконання даного Договору (наприклад: повідомлення про зарахування грошових коштів на Електронний віртуальний рахунок). Замовник відповідає за працездатність адреси електронної пошти та мобільного телефону, вказаного при реєстрації.

7.2. Контроль за Електронним віртуальним рахунком Замовника, здійснюється за допомогою логіна та пароля, вказаного ним при реєстрації на сайті Виконавця.

7.3. Замовник самостійно здійснює контроль за фактичним зарахуванням суми перерахованих Замовником Виконавцю коштів на особистий Електронний віртуальний рахунок; станом свого Електронного віртуального рахунку. У випадку отримання Замовником неоплачених послуг, він зобов'язаний діяти у відповідності до умов Договору.

7.4. Замовник самостійно знайомиться з інформацією про умови обслуговування і тарифи на Сайті та сплачує Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця.

7.4. Кошти зараховуються на Електронний віртуальний рахунок Замовника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно данних ПКС.

7.5. Списання коштів з Електронного рахунку у розмірі вартості SMS- повідомлення відбувається при створенні кожного SMS-повідомлення, ініційованого Замовником через Сайт чи API.

8. ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКИ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ.

8.1. Замовник може відправляти Повідомлення відповідно з комендантським часом: з 8:00 до 20:00 в буденні дні і з 11:00 до 18:00 у вихідні і святкові дні. Винятком є сервісні повідомлення сайтів, мобільного банкінгу, служб таксі, тощо, але не рекламні повідомлення.

8.2. Моментом відправки SMS-повідомлення вважається момент його відправки Системою до Оператора Зв'язку для передачі на Мобільні термінали користувачів.

8.3. Моментом доставки Користувачу SMS-повідомлення вважається момент отримання від Серверу оператора зв’язку/СМС платформи оператора/СМС центра оператора підтвердження про отримання Користувачем відправленого йому SMS-повідомлення.

8.4. Виконавець не несе відповідальності і не надає гарантій щодо доставки Повідомлень для Користувачів у випадках:

 • коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності Телекомунікаційної мережі Оператора, що є обслуговуючим для Користувача (знаходиться в роумінгу);
 • у випадках вимкнення (відключення) обладнання Оператора або Користувача;
 • у випадках неналежної роботи Телекомунікаційної мережі Оператора, доступ до якої використовує Виконавець для надання послуг за цим Договором;
 • у випадку, якщо текст складається більше ніж з двох частин.

9. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ.

9.1. Претензії від Замовника приймаються в письмовому вигляді, шляхом направлення на електронну адресу Виконавця info@sms24.biz в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення суперечливої ситуації.

9.2. Строк розгляду претензій становить 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

9.3. У випадку пред'явлення Замовником обґрунтованої претензії про неможливість скористатися Послугою з вини Виконавця, Виконавець повертає отримані від Замовника кошти за винятком вартості відправлених SMS-повідомлень. Повернення залишку у розмірі невикористаних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника на момент повернення у цьому випадку провадиться у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Замовника. Повернення проводиться в 10 (десяти) денний термін за наявності письмової заяви Замовника із зазначенням реквізитів, необхідних для повернення коштів.

9.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст SMS-повідомлень, що розсилаються Замовником з використанням Системи.

9.5. У випадку, якщо Виконавця буде втягнуто до судового процесу в якості відповідача у зв'язку з наданням Користувачам у Повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб чи поширення якої заборонено чинним законодавством України, Виконавець повинен бути визнаний неналежним відповідачем. Належним відповідачем в цьому випадку має бути визнаний Замовник. Замовник несе відповідальність згідно положень цього Договору та чинного законодавства України.

9.6. Для прискорення роботи над зверненням Користувача або іншої зацікавленої особи допускається обмін документами між Виконавцем і Замовником по факсу та / або електронною поштою відповідно до контактної інформації, вказаної в Договорі, за умови негайного направлення оригіналів документів поштою.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

10.1. Сторони погодилися, що текст цих ПКС, Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім надання інформації на вимогу уповноважених державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також окрім розголошення Виконавцем факту співпраці із Замовником (в тому числі, але не виключно, із зазначенням в презентаційних матеріалах Виконавця найменування та/чи знаку для товарів і послуг Замовника), а також коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін.

10.2. Протягом строку дії Договору, а також після його закінчення Сторони зобов’язані не розголошувати інформацію, що має конфіденційний характер (будь-яка інформація, в тому числі оформлена у вигляді письмових документів, яка пов’язана з предметом, умовами даного Договору, їх виконанням, не є загально відомою та стала відомою Стороні/Сторонам саме у зв’язку з виникненням правовідносин по даному Договору).

10.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам інформацію, яка стала відома їм під час дії Договору, про його умови, а також про результати, досягнуті внаслідок виконання Виконавцем взятого на себе за цим Договором зобов'язання, та вжити всіх належних від них заходів для виключення можливості доступу до зазначеної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути надана відповідно до вимог чинного законодавства.

10.4. Погоджуючись з правилами, а також реєстрації на сайті, передбаченого розділом 2 цих Правил, кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цих ПКС, Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкт персональних даних, які визначені ст.8 Закону України "Про захист персональних даних", а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних", включаючи дотримання прав суб’єкта персональних даних та забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

10.5. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). При цьому уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір, по відношенню до персональних даних зобов’язуються надавати свою згоду, шляхом підписання цього Договору, на обробку власних персональних даних та вважатися повідомленим про включення його персональних даних до відповідної бази даних іншої Сторони та повідомленим про права, визначені законодавством.

10.6. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, прямо передбачених законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Адміністрація сайту залишає за собою право без попереднього повідомлення Замовника вносити зміни в тарифну політику з подальшою публікацією нових тарифів на Сайті. Такі зміни набувають чинності після закінчення 5 (п'яти) робочих днів з моменту розміщення нових тарифів на Сайті. При незгоді Замовника із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

11.2. Реєструючись на сайті користувач дає згоду на отримання SMS та E-Mail повідомлень від Адміністрації сайту.

11.3. У випадку зміни номеру телефону Виконавця повідомити про це Замовника на протязі 3 (трьох) календарних днів.

11.4. У разі зміни з боку Замовника Основного засобу зв’язку він зобов’язується повідомити Виконавця протягом 3-х робочих днів. Зміна відбувається за запитом Замовника з Реєстраційного e-mail, та/або в письмовому запиті з наданням документів, що підтверджують особу Замовника.

11.5. Усі запити щодо облікового запису приймаються лише з Основних засобів зв’язку Замовника. Надання додаткової інформації щодо облікового запису надаються лише на Реєстраційний e-mail.

11.6. У випадку передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами) Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника. При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника вважаються зроблені безпосередньо Замовником.